Održana javna rasprava o nacrtu Zakona o javno-privatnom partnerstvu

15.11.2019 - 14:17 by Administrator

U Bihaću je 14.11.2019. godine održana Javna rasprava o nacrtu Zakona o Javno-privatnom partnerstvu Unsko-sanskog kantona. Učešće u javnoj raspravi uzeo je velik broj učesnika iz javnog i privatnog sektora, predstavnici Udruženja poduzetnika, skupštinski zastupnici, predstavnici jedinica lokalne samouprave i kantonalnih organa uprave .

Javnu raspravu proveli su predstavnici Ministarstva privrede i Interresorne radne grupe Vlade Unsko-sanskog kantona, uz podršku predstavnika UNDP BiH - MEG projekt (Projekat okolišnog i ekonomskog upravljanja).

Nakon proteka roka za prijem kometara, sugestija, prijedloga i primjedbi, Interesorna grupa Vlade Unsko-sanskog kantona, koordinirati će aktivnosti na sumiranju rezultata Javne rasprave i sačinjavanju izvještaja, te pripremanju teksta Prijedloga Zakona, uzimajući u obzir primjedbe, prijedloge i sugestije date tokom i nakon provedene Javne rasprave o nacrtu ovog Zakona, te isti uputiti u dalju zakonodavnu proceduru.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

25.05.2022

Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o ...

Preuzmi dokumente: Program javne rasprave Poziv na Javnu raspravu za predstavnike ...

20.07.2020

Ministarstvo privrede organiziralo je i sprovelo ...

U periodu od 15.07.2020. do 17.07.2020. godine, Ministarstvo privrede organiziralo ...

15.11.2019

Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o ...

Preuzmi dokument: Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o ugostiteljstvu F BiH

19.07.2019

Javna rasprava: Nacrt Zakona o izmjenama ...

Preuzmi dokument: Javna rasprava: Nacrt Zakona o izmjenama Zakona o turizmu ...

Javni pozivi i konkursi

31.05.2022

Javni poziv za prijavu konsultanata - eksperata ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prijavu konsultanata - eksperata iz oblasti ...

21.04.2022

Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije ...

20.04.2022

Javni poziv: „Pokretanje vlastitog biznisa“

Preuzmi dokumente: Program poticaja razvoja turizma za 2022. godinu Javni ...

20.04.2022

Javni poziv: Jačanje konkurentnosti subjekata ...

Preuzmi dokumente: Program poticaja razvoja turizma za 2022. godinu Javni ...

Javne Nabavke

17.06.2022

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o ponistenju postupka javne nabavke - 14.06.2022.

12.04.2022

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Preuzmi dokument: Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH ...

24.02.2022

Nabavka računarskih komponenti

Nabavka računarskih komponenti