Sastanak Radne grupe za praćenje aktivnosti izgradnje odlagališta nuklearnog otpada u pograničnom području

22.06.2021 - 23:23 by Administrator

Danas je u Bihaću održan sastanak Radne grupe za praćenje aktivnosti izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na području općine Dvor u Republici Hrvatskoj.

Kako je Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila Informaciju o provedenim aktivnostima Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Radne grupe za praćenje aktivnosti izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na području u općine Dvor, R Hrvatska sa Zaključkom da se ista uputi Skupštini Kantona radi upoznavanja sa istom, na sastanku su novoimenovani članovi Radne grupe upoznati sa istom, kao i dosadašnjim tokom i radom Radne grupe.

Nakon analize dosadašnjih aktivnosti Radne grupe i informiranja Radne grupe o aktivnostima Ekspertnog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora imenovanog od strane Savjeta ministara, čiji su članovi takođe i predstavnici Unsko-sanskog kantona doneseni su odgovarajući zaključci Radne grupe.

Istaknuta je važnost uspostave novih zaštićenih područja, animiranja i učešća nevladinog sektora po ovom pitanju, aktivnosti predstavnika općina u jedinicama lokalne samouprave, te nastavku aktivnosti i poduzimanju adekvatnih mjera u cilju zaštite zdravlja ljudi, odnosno građana Unsko-sanskog kantona, a naročito stanovništva koje živi u općinama koje graniče sa Republikom Hrvatskom na ovom području.

Istaknuta je važnost kontinuirane saradnje sa višim nivioma vlasti, delegatima u zakonodavnim skupštinama viših nivoa vlasti sa područja Unsko-sanskog kantona, kao i praćnje aktivnosti Ekspertnog tima imenovanog od strane Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

02.07.2021

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

01.07.2021

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora u užem ...

25.06.2021

Javni poziv za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-3161/2021 od 18.06.2021.godine ...

22.06.2021

Školovanje na akademijama u Turskoj za 23 kadeta

Generalni  konzulat Republike Turske u Banja Luci obavještava zainteresovane ...

Javne Nabavke

25.07.2021

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne ...

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne građe

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme

16.07.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača