Završava se Projekat STEPS “Održivi sistemi proizvodnje hrane”

10.01.2023 - 14:57 by Administrator

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK zajedno sa Univerzitetom u Bihaću, odnosno Biotehničkim fakultetom učesnik je STEPS projekta podržanog putem ERASMUS programa u kojem provodi aktivnosti zajedno sa još 10 projektnih partnera iz ukupno šest europskih zemalja.

Projekt je podržan i finansiran od strane Evropske agencije za obrazovanje, audiovizuelna sredstva i kulturu. Namjera ovog projekta je da se pruži podrška, te da se pripremi buduća visokoobrazovana radna snaga za firme i privredne subjekte koji se bave proizvodnjom hrane na području USK-a i cijele Bosne i Hercegovine.

Kreiranje i implementacija novog programa II ciklusa studija iz oblasti održive proizvodnje hrane započeta je 2018. godine, u kojem je pored devet evropskih učešće uzeo i Univerzitet u Bihaću. 

Značaj “STEPS” projekta je u tome što je fokusiran na održivost proizvodnje zdrave hrane a uz pomoć stručnog kadra, koji je USK-u itekako potreban, ističu iz resornog Ministarstva. 

Jedan od ciljeva projekta je uspostava II ciklusa studijskog programa “Održivi sistemi proizvodnje hrane” koji je započet akademske 2020./ 2021. godine sa upisanih 12 studenata, za koje je, putem projekta, obezbjeđeno stipendisanje iz zajedničkih sredstava Ministarstva i Biotehničkog fakulteta. 

U skladu sa potpisanim sporazumom o međuinstitucionalnoj saradnji između Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Biotehničkog fakulteta Univerziteta, dogovorena je razmjena nastavnog osoblja/studenta tokom I semestra studijskog programa, zajednička mentorstva (komentorstva) na magistarskim radovima, te članstva u komisijama za odbranu magistarskih radova u okviru spomenutog studijskog programa, ustupanje laboratorijsko-istraživačkih kapaciteta u svrhu istraživanja za potrebe izrade završnih magistarskih radova u okviru navedenog studijskog programa, te izdavanje diploma svršenim studentima i aplikaciju na Erasmus+ ICM (International Credit Mobility).

U akademskoj 2022./2023. godini na II ciklus studija upisano je 8 studenata. Biotehnički fakultet je proveo samoevoluacijski izvještaj, a nakon što se provedu sve potrebne procedure, otpočet će se i sa postupkom akreditacije ovog studijskog programa kod resornog Ministarstva, iz kojeg naglašavaju da su zadovoljni implementacijom i učinkom ovog projekta. 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

14.10.2019

Javna rasprava: ZAKON O PRIZNAVANJU INOSTRANIH ...

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona organizira:   JAVNU ...

12.04.2018

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture ...

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u toku mjeseca maja 2018. godine ...

Javni pozivi i konkursi

08.09.2022

Javni poziv za prijavu kandidata za člana ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prijavu kandidata za člana Komisije za ...

05.09.2022

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

05.09.2022

Javni oglas za prijem namještenika na određeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme ...

18.08.2022

Poziv imaocima pravosnažnih sudskih odluka ...

Poziv imaocima pravosnažnih sudskih odluka iz nadležnosti Ministarstva obrazovanja, ...

Javne Nabavke

10.01.2023

URED VLADE: Obavijest

Preuzmi dokument (PDF): Ured Vlade: Obavijest Ured Vlade: Izjava o nepostojanju ...

07.12.2022

OBAVJEŠTENJE PONUĐAČIMA O REZULTATU ...

OBAVJEŠTENJE PONUĐAÄŒIMA O REZULTATU POSTUPKA JAVNE NABAVKE  -OTVORENI ...

04.11.2022

ODLUKA o odgađanju postupka dodjele ugovora ...

ODLUKA o odgađanju postupka dodjele ugovora ( PREUZMI DOKUMENT )

04.11.2022

Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke ...

POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka nabavke putem direktnog sporazuma ( PREUZMI ...

Istaknuto:


Kontakti

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 
obrazovanje@vladausk.ba
ID broj: 
4200666010004
 
Radno vrijeme sa strankama:
Utorak i četvrtak od 8 do 10.30 sati
 
MINISTAR  
Almin Hopovac
Telefon: +387 37 316 - 067
obrazovanje@vladausk.ba
 
CENTRALA  
Telefon: +387(0)37 316-000

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava