Dostupni materijali za 17. redovnu sjednicu Skupštine USK

11.05.2021 - 08:29 by Administrator

Na osnovu člana  47. i 49., a u vezi sa članom 15. tačka (c) Poslovnika Skupštine Unsko - sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko - sanskog kantona“ broj: 9/17 i 11/21) na usaglašen prijedlog Kolegija, predsjedavajući Skupštine, 

 

S a z i v a

 

17. redovnu sjednicu Skupštine Unsko - sanskog kantona, koja će se održati dana 19.05.2021.godine (srijeda) u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul. Alije Đerzeleza broj 6 u Bihaću.

 

 Kolegij je na 31. sjednici održanoj dana 10.05.2021.godine utvrdio sljedeći  

 

D n e v n i   r e d

 

 1. Izvod iz zapisnika sa 16. redovne sjednice Skupštine Unsko - sanskog kantona;
 2. Poslanička pitanja;
 3. Prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih;
 4. Prijedlog Zakona o oružju i municiji Unsko - sanskog kantona;
 5.  Izvještaj o izvršenju Budžeta Unsko - sanskog kantona za period 01.01.-31.12.2020. godine;
 6. Prijedlog Strategije razvoja Unsko - sanskog kantona za period 2021. - 2027.godine;
 7. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjedavajućeg Komisije za koncesije;
 8. Program rada za 2021. godinu sa finansijskim planom JP „RTV USK-a“ doo Bihać;
 9. Plan i program rada JP „Unsko - sanske novine“ doo Bihać za 2021. godinu;
 10.  Plan rada i poslovanja Šumsko-privrednog društva „Unsko - sanske šume“doo Bosanska Krupa za period 2021. - 2023. godina i Plan rada i poslovanja ŠPD „Unsko-sanske šume“ doo Bosanska Krupa za 2021. godinu;
 11. Program rada JU Arhiv Unsko - sanskog kantona za 2021. godinu;
 12. Plan i program rada JU Kantonalna i univerzitetska biblioteka za 2021. godinu;
 13. Program rada JU Pedagoški zavod Unsko - sanskog kantona za 2021. godinu.

 

Predsjedavajući Skupštine
Unsko - sanskog kantona
Razim Halkić, mr. informatike   

 

 

 

                                                     

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

26.04.2021

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ...

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE TRI ČLANA NEZAVISNOG ODBORA SKUPŠTINE ...

10.03.2021

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje ...

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje Odbora za žalbe javnosti (PREUZMI ...

26.02.2021

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog ...

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog Javnog konkursa za imenovanje ...

Javne Nabavke

29.11.2021

Nabavka i zamjena auto guma

Nabavka i zamjena auto guma

16.11.2021

Nabavka sitnog ručnog alata, bušilica, ...

Nabavka sitnog ručnog alata, bušilica, brusilica i instrumenata

08.11.2021

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

26.10.2021

Nabavka usluga postavljanja zidnih i podnih obloga

Nabavka usluga postavljanja zidnih i podnih obloga

IZDVOJENI DOKUMENTI:

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Sluzba:
+387 37 316 - 031

Kabinet predsjedavajuceg:
037 316 - 022

Fax:
037 316 - 031

Predsjedavajuci Skupstine USK-a:
predsjedavajuci@skupstinausk.ba

Kabinet predsjedavajuceg:
kabinet@skupstinausk.ba
kontakt@skupstinausk.ba

Press sluzba Skupstine:
press@skupstinausk.ba

Obavještenja iz Vlade

07.12.2021

.

Obavještenja iz ministarstava

07.12.2021

.