Dostupni materijali za 18. redovnu sjednicu Skupštine USK

17.06.2021 - 14:59 by Administrator

Na osnovu člana  47. i 49., a u vezi sa članom 15. tačka (c) Poslovnika Skupštine Unsko - sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko - sanskog kantona“ broj: 9/17 i 11/21) na usaglašen prijedlog Kolegija, predsjedavajući Skupštine 

 

S a z i v a

 

18. redovnu sjednicu Skupštine Unsko - sanskog kantona, koja će se održati dana 23.06.2021.godine (srijeda) u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul. Alije Đerzeleza broj 6 u Bihaću.

 

D n e v n i   r e d

 

1. Izvod iz zapisnika sa 17. redovne sjednice Skupštine Unsko - sanskog kantona;

2. Poslanička pitanja

3. Program rada sa finansijskim planom JZU Opća bolnica Sanski Most za 2021. godinu;

4. Izvještaj o radu i poslovanju ZU Zavod za javno zdravstvo USK-a za 2020. godinu;

5. a) Program rada za 2021. godinu ZU Gradska apoteka Ključ;

b) Izvještaj o radu ZU Gradska apoteka Ključ za 2020. godinu;

6. a) Program rada i finansijski plan ZU Gradska apoteka Cazin za 2021. godinu

    b) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Gradska apoteka Cazin za 2020. godinu;

7. a) Program rada ZU Gradska apoteka Sanski Most za 2021. godinu;

    b)  Izvještaj o radu ZU Gradska apoteka Sanski Most za 2020. godinu;

8. a) Plan i program rada ZU Apoteka Bužim za 2021. godinu;

    b) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Apoteka Bužim za 2020. godinu;

9. a) Program rada sa finansijskim planom ZU Lječilište „Gata“ Bihać za 2021. godinu

    b) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za ZU Lječilište „Gata“ Bihać za 2020. godinu;

10. Program rada sa finansijskim planom ZU Dom zdravlja Cazin za 2021. godinu;

11. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“ Bihać za 2020. godinu

12. Program rada i finansijski plan JU „Socijalno pedagoška životna zajednica“ Bihać za 2021. godinu;

13. a) Program rada Sportskog saveza USK-a za 2021. godinu i Finansijski plan prihoda i  rashoda za 2021. godinu;

      b) Izvještaj o radu Sportskog saveza sa ocjenom stanja u sportu i finansijskim pokazateljima za 2020. godinu;

                                                                                                                                                                                                             Predsjedavajući Skupštine      

                                                                                                                                                                                                    Unsko - sanskog kantona

                                                                                                                                                                                                                        Razim Halkić, mr. informatike                     

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

26.04.2021

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ...

Ponovljeni JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE TRI ČLANA NEZAVISNOG ODBORA SKUPŠTINE ...

10.03.2021

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje ...

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje Odbora za žalbe javnosti (PREUZMI ...

26.02.2021

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog ...

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog Javnog konkursa za imenovanje ...

Javne Nabavke

12.04.2022

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Preuzmi dokument: Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH ...

24.02.2022

Nabavka računarskih komponenti

Nabavka računarskih komponenti

24.02.2022

Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrada

Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrada

IZDVOJENI DOKUMENTI:

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Sluzba:
+387 37 316 - 031

Kabinet predsjedavajuceg:
037 316 - 022

Fax:
037 316 - 031

Predsjedavajuci Skupstine USK-a:
predsjedavajuci@skupstinausk.ba

Kabinet predsjedavajuceg:
kabinet@skupstinausk.ba
kontakt@skupstinausk.ba

Press sluzba Skupstine:
press@skupstinausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava