Općine Bosanska Krupa i Bužim realiziraju projekte iz ekoloških naknada

19.06.2019 - 11:45 by Administrator

Dana 17.6.2019. godine ministar Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Adnan Alagić posjetio je općinu Bosanska Krupa i općinu Bužim sa svrhom praćenja dinamike implementacije projekata iz ekoloških naknada za koji su ugovori potpisani i sredstva dodijeljena od strane ovog Ministarstva krajem 2018. godine.

Ministar Adnan Alagić, također upoznao je načelnike Armina Halitovića i Mersudina Nanića da je od strane Ministarstva krajem prošle sedmice objavljen javni poziv za dodjelu projekata za 2019. godinu, te ih pozvao da oni, ali i njihova javna preduzeća i ustanove kojima je općina osnivač apliciraju na iste. Na sastanku se također razgovaralo o problematici vezano za prostorno – plansku dokumentaciju, zatim implementaciji Zakona o građenju čije su izmjene u saradnji sa lokalnim zajednicama u toku, kao i o problemima koje ove općine imaju kad je u pitanju kantonalni Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata.

Načelnik Armin Halitović istaknuo je kako je zadovoljan saradnjom koju ima sa ovim Ministarstvom, te naveo da je u zadnje četiri godine isto za projekte sa kojima je aplicirao općinski organ uprave obezbjeđeno 181.000 KM, što  čini značajnu stavku u budžetu ove općine. Namjera općine Bosanska Krupa, je kako je istaknuo, jeste da ove godine iz sredstava ekoloških naknada ojača tehničke kapacitete javnog komunlnog preduzeća i to nabavkom vozila za zbrinjavanje otpada.

Općina Bužim kako je naglasio načelnik Mersudin Nanić, do sada je sredstva iz ekoloških naknada uglavnom ulagala u energijsku efikasnost, a od prošle godine pa tako i ove 2019. – te, fokus će biti na LED rasvjeti. Na ovaj način pored toga što će se ostvariti značajne uštede u općinskom budžetu putem ušteda na računima za električnu energiju i što će biti bolja osvijetljenost  pojedinih mjesnih zajednica, općenito unaprijedit će se stanje zaštite okoliša u općini Bužim.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

16.07.2019

Javni poziv: Uvid u idejni projekat za izgradnju ...

Javni poziv: Uvid u idejni projekat za izgradnju magistralne ceste u ulici Bihaćke ...

12.07.2019

Javni poziv

Javni poziv

14.06.2019

JAVNI POZIV ZA KANDIDOVANJE PROJEKATA ZA ...

PREUZMI DOKUMENTE: JAVNI POZIV ZA KANDIDOVANJE PROJEKATA ZA DODJELU NAMJENSKIH ...

Javne Nabavke

11.07.2019

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

09.07.2019

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila ...

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila  u toku 2019. godine 

09.07.2019

Nabavka usluga održavanja klima uređaja

Nabavka usluga održavanja klima uređaja 

02.07.2019

Nabavka poklona

Nabavka poklona 

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava