Općine Bosanska Krupa i Bužim realiziraju projekte iz ekoloških naknada

19.06.2019 - 11:45 by Administrator

Dana 17.6.2019. godine ministar Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Adnan Alagić posjetio je općinu Bosanska Krupa i općinu Bužim sa svrhom praćenja dinamike implementacije projekata iz ekoloških naknada za koji su ugovori potpisani i sredstva dodijeljena od strane ovog Ministarstva krajem 2018. godine.

Ministar Adnan Alagić, također upoznao je načelnike Armina Halitovića i Mersudina Nanića da je od strane Ministarstva krajem prošle sedmice objavljen javni poziv za dodjelu projekata za 2019. godinu, te ih pozvao da oni, ali i njihova javna preduzeća i ustanove kojima je općina osnivač apliciraju na iste. Na sastanku se također razgovaralo o problematici vezano za prostorno – plansku dokumentaciju, zatim implementaciji Zakona o građenju čije su izmjene u saradnji sa lokalnim zajednicama u toku, kao i o problemima koje ove općine imaju kad je u pitanju kantonalni Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata.

Načelnik Armin Halitović istaknuo je kako je zadovoljan saradnjom koju ima sa ovim Ministarstvom, te naveo da je u zadnje četiri godine isto za projekte sa kojima je aplicirao općinski organ uprave obezbjeđeno 181.000 KM, što  čini značajnu stavku u budžetu ove općine. Namjera općine Bosanska Krupa, je kako je istaknuo, jeste da ove godine iz sredstava ekoloških naknada ojača tehničke kapacitete javnog komunlnog preduzeća i to nabavkom vozila za zbrinjavanje otpada.

Općina Bužim kako je naglasio načelnik Mersudin Nanić, do sada je sredstva iz ekoloških naknada uglavnom ulagala u energijsku efikasnost, a od prošle godine pa tako i ove 2019. – te, fokus će biti na LED rasvjeti. Na ovaj način pored toga što će se ostvariti značajne uštede u općinskom budžetu putem ušteda na računima za električnu energiju i što će biti bolja osvijetljenost  pojedinih mjesnih zajednica, općenito unaprijedit će se stanje zaštite okoliša u općini Bužim.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

14.10.2019

Uvid u predmet po zahtjevu investitora "BUSHEL" ...

Uvid u predmet po zahtjevu investitora "BUSHEL" d.o.o. Bihać za izdavanje ...

07.10.2019

Uvid u predmet po zahtjevu operatora ''HUSETIĆ'' ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora ''HUSETIĆ'' d.o.o. Bosanski ...

07.10.2019

Uvid u predmet po zahtjevu investitora EUROSTANOVI ...

Uvid u predmet po zahtjevu investitora EUROSTANOVI d.o.o. Bihać za izdavanje okolišne ...

26.09.2019

Uvid u idejni projekat za izgradnju sistema ...

Preuzmi dokument: Uvid u idejni projekat za izgradnju sistema navodnjavanja ...

Javne Nabavke

06.09.2019

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade ...

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade Doma pilota

23.08.2019

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog ...

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog medija 

23.07.2019

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

23.07.2019

Nabavka materijala za reprezentaciju

Nabavka materijala za reprezentaciju

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava